Det er i perioden 22. mai til 9. juni Randaberg kommune skal utføre arbeid i og langs Torvmyrveien på Grødem. Det skriver kommunen på sin nettside, hvor de ber myke trafikanter om å være obs på endring av traseer.

– Arbeidet i Torvmyrveien blir gjort med skilting og forvarsling for lysregulering. Det blir etablert alternativ rute for de myke trafikantene, opplyser Heidi Høyland Tjelta, ingeniør i Teknisk drift i Randaberg kommune.

Det er K.B Maskin som har fått oppdraget i veien på Grødem, like ved Hagafjellveien. Kenneth Bø forteller at de skal forsterke kantene langs veien på begge sider.

– I dag (22. mai) satt vi opp skilter for å vise hvor myke trafikanter skal gå/bevege seg, og hvordan bilene skal kjøre mens det jobbes i veien. Det er mye trafikk her blant annet av buss, sier Kenneth Bø.