– Jeg begynte arbeidet for to år siden, sier Thor Geir Harestad til Bygdebladet. Mandag 16. mai gikk boken «Blomster og tistler» i trykken hos Kai Hansen Trykkeri på Forus. Harestad trykket selv på knappen for å starte produksjonen av boka.

– Har den blitt et produkt du er stolt av?

– Ja, absolutt, jeg er stolt av både boka og kommunen, altså dem som har bidratt til å utvikle kommunen, svarer Harestad.

Randaberg kommune er oppdragsgiver for denne boka, som er laget i anledning 100-årsjubileet som selvstendig kommune. Men Harestad er selv ansvarlig utgiver, det er han som er ansvarlig redaktør.

Brobygging og stikk

Boken «Blomster og tistler» består av 500 bilder, både utlånte og bilder som Thor Geir Harestad har tatt selv. 22 kapitler er det i boka, som er skrevet på grunnlag av bærekraft, med beskrivelse av hvordan man lykkes med å få ting til, bygger opp om identitet og sette Randaberg på kartet.

Tittelen «Blomster og tistler» er ikke tilfeldig valgt. Ildsjeler og brobyggere er «blomster», de som får ting til å skje, mens «tistler» er noe mer stikkende, de som fremmer kritikk og gjør at ting settes under debatt, får fram nye synspunkter og at det finnes alternative løsninger.

– Begge deler er like viktig for utviklingen av Randaberg, sier Thor Geir Harestad.

Tilhørighet og innsats

I 2010 ga Harestad ut boken «Grønne marker og gule blader», en bok om det politiske Randaberg i anledning kommunens 90-årsjubileum. Han kommer likevel med en del nytt i «Blomster og tistler». Hva det er, ønsker han ikke å røpe her.

– Jeg kan si så mye som at det er noen sterke merknader om en del saker. Det er gode historier om flere saker, sier han og legger til at slike historier finnes i arkiver og ting han selv har opplevd. Thor Geir Harestad har blitt 72 år, og har vært med på mye i Randaberg.

Boken skal gi en følelse av å være stolt av Randaberg, et sted der enormt mange bidrar positivt og har sterk tilhørighet.

– Frivillighet og dugnadsinnsats vokser med følelsen av tilhørighet, som er sterk på mange felt, men nok aller sterkest innen idrett og kirke.

Mange bidragsytere

Thor Geir Harestad forteller om et godt samarbeid med flinke folk i Kai Hansen Trykkeri på Forus. Deriblant med markedskonsulent Linda M. Hansen og prosjektleder Ernst Bjørnø, som begge bor på Randaberg. Harestad takker for øvrig alle som har bidratt i arbeidet med boka.

På ettermiddagstid onsdag 8. juni lanseres «Blomster og tistler» i kulturscenen Varen av forfatteren selv skal fortelle om bokas interessante historier. Artisten Bård Halsne skal underholde, og ordfører Jarle Bø vil være til stede. Boken vil være til salgs i Varen den kvelden, og etter det på Servicetorget i kommunehuset i tillegg til i Randaberg folkebibliotek.