Bygdebladet har stilt aktive politikere i Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy spørsmål om de har vært utsatt for hets eller trusler, og om det påvirker dem til å stille til valg igjen. Spørsmålene, som ble stilt like før sommeren, var:

1) Har du som politiker opplevd å bli utsatt for hets?

2) I hvilken aktuell sak eller saker har det i så fall vært mest påtrengende?

3) Påvirker eventuell hets dine vurderinger om du skal stille til valg igjen?

Bygdebladet presenterer under et utvalg av lokalpolitikere, og svarene deres.

Rennesøy

Jostein Eiane (Krf): – Nei, men trusler har det vært nok av. Det vanligste er å blande politikk og private forhold enten hos dem som truer eller hos meg.

Frank-Arild Normanseth: – Nei, heldigvis ikke. Jeg stiller i utgangspunktet til valg uansett, men om det påvirker mine vurderinger, avhenger av hvilken type. Jeg tenker at dialog er en måte å håndtere hets på, og så har vi jo politiet om noe er veldig grovt.

Bente Gudmestad (Høyre): – Nei, jeg har kun møtte hyggelige folk.

Magnus Hodnefjell (Sp): – Nei, og så stiller jeg heller ikke på lister til valg.

Bente Jørgensen (Ap): – Nei, det har jeg aldri opplevd.

Bjarne Sørbø (Krf): – Nei, det har jeg aldri opplevd.

Jørn Kyle Finnesand (Frp): – Jeg har aldri opplevd det jeg vil kalle hets på nett på bakgrunn av mitt politiske arbeid. Derimot har jeg opplevd å få ukvemsord etter meg på stands på skoler i skolevalgkampen. Det var ikke som følge av en enkelt sak, men Fremskrittspartiets politikere har ofte fått ukvemsord som «intolerante» og «rasister» når man har gått tom for argumenter.

Ivar Finnesand (Sp): – Ikke som jeg har fått med meg, men jeg er ellers ikke så ofte på sosiale medier heller.

Christoffer Thorske Johnsen (Ap): – Nei, som lokalpolitiker i Rennesøy har jeg ikke blitt utsatt for hets. Ettersom Rennesøy nå blir en del av en større kommune, var dette noe jeg vurderte før jeg sa ja til å stille på lista til Arbeiderpartiet.

Tor Bernhard Harestad (Frp): – Ja, det har jeg, og det var i forbindelse med en sak hvor jeg samtidig fikk mye støtte. Eventuell hets er ikke noe jeg vurderer om jeg skal stille til valg igjen.

Elin Schanche (Høyre): – Ja, det har jeg, både som kommunepolitiker da vi la ned flere skoler i perioden 1995–1999, og som fylkespolitiker da Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt i 2014. Nei, eventuell hets påvirker ikke mine vurderinger om å stille til valg igjen.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp): – Jeg vil ikke kalle det hets, heller hersketeknikk, og det var aktuelt i saken om kommunesammenslåing. Delvis påvirker dette mine vurderinger om jeg skal stille til valg igjen, på flere måter.

Arne Marton Reianes (Sp): – Nei, det har jeg aldri opplevd, men det ville vært en faktor å ta hensyn til om jeg ble spurt om å stille til valg igjen.

Aadne Aasheim Andersen (uavh. repr): – Nei, aldri opplevd hets, og det vil heller ikke være noe jeg vil vurdere om jeg skal stille til valg igjen.

Kvitsøy

Bente Meling: 1. Jeg har ikke personlig blitt utsatt for netthets, men synes vi folkevalgte som gruppe har til en viss grad blitt det.

2. Vi har blant annet en sak angående hotell på Kvitsøy og der synes jeg vi ved flere anledninger har blitt tilegnet både meninger og verdier vi ikke har.

3. Jeg stiller til valg i september og tenker at jeg må prøve å ikke la meg påvirke av det som blir skrevet og sagt de gangene jeg synes det går for langt. Jeg skal prøve å styre unna kommentarfelt og heller snakke med folk.

Gro A. Steine: 1. Jeg har ikke blitt utsatt for hets.

2. Noen saker har vært mer krevende enn andre å behandle, men har aldri opplevd hets eller utilbørlig press i behandlingen av noen saker.

3. Jeg vet at andre politikere har blitt utsatt for kommentarer og negative karakteristikker og at det har vært krevende for dem. Jeg slutter i politikken etter å ha vært med i 3 perioder. Det er på tide å la andre slippe til. At jeg slutter har ikke noe å gjøre med hets.

Mirjam Ydstebø: 1. Det er vanskelig å sette grensen for når det blir hets og som politiker skal man selvfølgelig tåle en del. De opplevelsene som gjerne grenser til hets, har nok vært mer som trusler å regne. Opplever også at mange har lav terskel for å hetse andre politikere og administrasjon i samtaler med meg, og her har vi alle et ansvar for å ikke nøre opp om slikt men heller si fra at det ikke er greit.

2. Det gikk til tider heftig for seg i debatten om boplikt på Kvitsøy. En av innbyggerne kontaktet meg i etterkant for å beklage noen av sine utspill og det satte jeg stor pris på!

3. Nei.

Stein Flom-Jacobsen:1. Nei. 2. Ikke aktuelt. 3. Dersom det skjer, nei.

Randaberg

Thor Geir Harestad (Uavhengig): 1. Nei. 2.Nei. 3. Påvirker ikke at jeg ikke stiller til gjenvalg.

Gunnar Hiim (Ap): 1. Har blitt hetset på nett flere ganger i forbindelse med at jeg har deltatt i det offentlige ordskiftet på saker på nett. Når folk finner ut at jeg er politiker, via et Google søk, går saklighet over til hets.

2. I forbindelse med saken om å ha flyktningmottak på Viste ble det risset inn et penis -symbol over hele panseret på bilen min.

3. Det har ikke påvirket mitt valg om å ikke stille til valg i år. Tolv år i politikken er nok for mitt vedkommende i denne omgang.

Robert Raustein (Frp): 1. Personlig har jeg ikke mottatt direkte hets på bakgrunn av min politiske stilling.

2. Det jeg har opplevd er generell hets av valget mitt som FrP-politiker, for eksempel har jeg fått rasiststempelet, "Dere i FrP er så rasistiske", men aldri noe direkte mot meg. Dette har blant annet skjedd under store nasjonale saker, samt søknaden om asylmottak på viste.

3. Disse tingene påvirker ikke min vurdering for å stille til valg til 2019, og jeg gleder meg masse til å fortsette og representere innbyggerne i Randaberg.

Reidun Sirevaag (Ap): 1. Ja, jeg har blitt utsatt for hets som politiker. Jeg har blitt utskjelt på telefon, fått privat brev og negativ kommentar før kommunestyremøte. Aldri trusler!

2. Den vanskeligste saken var om Randaberg kommune skulle ta imot enslige mindreårige asylsøkere på Viste Strandhotell.

3. Av og til må vi ta avgjørelser som kan skape vansker og problemer for folk i kommunen. Derfor må vi tåle litt motbør. Vi må kunne være uenige, men det bør også være rom for at andre respekterer mine meninger.

Øystein Stjern (Krf): 1. Egentlig ikke, men har fått kommentarer i opphetede diskusjoner som ikke var fine.

2. Opplevde mest under diskusjonen om asylmottak på Viste og rundt bompenger. Kan kommentere at for KrF er det nesten umulig å fronte standpunkt i type abortsak mm. uten å bli utsatt for hets. Dette gjelder mange andre saker og også sikkert andre parti. Går man motstrøms, så vil den politisk korrekte majoriteten skyte deg ned.

3. Nei.

Ellinor Larsen (Krf): 1. Ja 2. I saken om etablering av flyktningemottak på Viste Hotell 3. Nei, det er andre vurderinger som ligger til grunn.

Gunhild Tangeland (Krf): .1. Jeg har sjelden opplevd å bli utsatt for hets, vil heller kalle det for mishagsytringer. 2. Det var nok saken om asylmottak på Viste som skapte mest mishagsytringer. 3. Disse sakene har ikke noe å si for om jeg stiller til valg eller ikke.

Kristine Enger (Ap): 1. Ja 2. Ja, blant annet på Bymiljøpakken/bompenger. 3. Nei

Bjørn Kahrs (H): 1. Jeg har i liten grad blitt utsatt for netthets. Har via Facebook fått noen slibrige meldinger og mindre alvorlige trusler.

2. Netthets har i all hovedsak vært i ulike saker når jeg var ordfører og da i enkeltsaker. Nå i senere tid vedrørende rushtidsavgift som noen åpenbart tror jeg er for, men som både jeg og Randaberg Høyre prinsippet er i mot.

3. Nettets påvirker ikke mitt valg når jeg står på Høyres valgliste.

Tone Gjerde (Frp): 1. Jeg har ikke opplevd netthets. 2. Nei. 3. Helt klart at det ville hatt betydning for om en ble med videre, om slikt hadde skjedd. Er opptatt av at vi har en fin tone fra talerstolen, uten stygge bemerkninger til hverandre.