Onsdag formiddag var det duket for offisiell åpning av landsbytreet, og kunstner Ståle Sørensen var selv til stede på seremonien.

– Jeg synes det ble veldig bra, og håper det blir godt mottatt. Jeg har fått noen gode tilbakemeldinger allerede, så det lover godt, smiler han.

Sørensen har tatt utgangspunkt i utrydningstruede dyre- og fuglearter i området for å lage sin tolkning av det tradisjonelle tuntreet. Slik vil han minne om at landsbyen og naturen rundt er sårbart.

– Først og fremst ville jeg lage noe spesifikt for Randaberg, og tenkte umiddelbart at det måtte handle om å bevare det som gjør landsbyen unik.

– Med treet ville jeg ha fokus på det grønne, det som gjør landsbyen til en landsby. Ved å ta utgangspunkt i rødlistede arter prøver jeg å vise at det er sårbart, og at man må ta vare på det. Det er ikke mange steder i Norge som kaller seg selv en landsby, og jeg håper Randaberg tar vare på det som gjør dem unike

.