- Hvis staten iverksetter motkonjunkturtiltak, er kommunene klar til å bidra

Rådmann: Magne Fjell er med i fylkesstyret i KS Rogaland.

Rådmann: Magne Fjell er med i fylkesstyret i KS Rogaland. Foto:

I krisesituasjoner er godt samarbeid mellom stat og kommune viktig. Kommunene er klar til å iverksette tiltak for å holde oppe sysselsettingen, opplyser styret i KS Rogaland i en pressemelding.

DEL

Helsetilbudet og beredskap er betydelig oppskalert i kommunene de siste to ukene. Dette er dyrt for kommunene, framholder KS Rogaland i pressemeldingen.

- I tillegg til å håndtere koronaepidemien, er kommunene nå klar til å iverksette motkonjunkturtiltak som virker raskt, om staten ønsker det.

Leder i KS Rogaland, Odd Stangeland, uttaler at det gode samarbeidet om helsetjenester er grunnmuren for gode løsninger tilpasset utviklingen i epidemien.

- Sammen skal vi ivareta innbyggerne godt, sier han.

Krever statlig garanti

Det blir vist til godt samarbeid mellom kommunene i Rogaland og sykehusene om stadig nye tiltak for å møte behov for helse- og omsorgstjenester i forbindelse med koronautbruddet.

Fylkesstyret minner samtidig staten på at økonomiske rammer for kommunene må avklares tydelig.

- Kommunene omstiller seg fort og det legges ned en imponerende innsats av alle ansatte. Tiltakene har betydelige ekstrakostnader som må avklares med en garanti fra staten om at dette dekkes i sin helhet, sier Odd Stangeland.

Statlig hjelp kan gi rask effekt

Det blir vist til at kommunene har store investeringer som er planlagt i 2020 og 2021.

- Kommunene er klar til å ta en aktiv rolle ved å iverksette ytterligere tiltak får å styrke arbeidsmarkedet i denne situasjonen. Vi kan iverksette tiltak med stor samfunnsnytte, som kan gi rask effekt, sier Stangeland.

Medlemmer i fylkesstyret i KS Rogaland er Odd Stangeland (leder), Margrethe Dysjaland (nestleder), Trine Meling Stokland, Bjørn Laugaland, Jonas Skrettingland, Irene Heng Lauvsnes, Anja B. Endresen, Magne Fjell og Kjell Øyvind Pedersen.

Artikkeltags