De store overskriftene i mediene viser pandemi, død og en usikker fremtid. Samtidig har det skjedd massive framskritt innenfor miljø, utdanning og fattigdomsbekjempelse som gir all grunn til å tro på fremtiden likevel. Det er disse fremskrittene Verdens Beste Nyheter vil formidle, sier talsperson Sunniva Folgen Høiskar.

Informasjonskampanjen Verdens Beste Nyheter drives av Spire, Changemaker og SAIH. I år lanseres kampanjen 17. september og vil blant annet bestå av en digital løsning hvor folk i en periode kan motta positive nyheter om internasjonal utvikling som direkte melding til sin telefon.

Alt går ikke til helvete

Undersøkelser fra blant annet Norad viser at nordmenn ofte svarer feil på spørsmål angående verdens utvikling og ikke har fått med seg positive endringer som har vært innen f.eks. helse, utdanning og fattigdom.

- Hvis unge i dag ikke tror at bærekraftig utvikling er mulig, kan det bli en selvoppfyllende profeti. Derfor mener vi at det kanskje nå mer enn noen gang tidligere er viktig å spre kunnskap om fremskrittene som skjer hver eneste dag globalt og den positive utviklingen som allerede har skjedd, men som vi ikke er klar over, sier Høiskar.

Som blant annet Norads direktør Bård Vegar Solhjell har pekt på, er det grunn til å frykte at korona-pandemien fører til økt sult og fattigdom.

- Man kan kanskje si at noen fremskritt nå reverseres, og det vil kreve mye å rette opp igjen de konsekvensene korona har hatt. Men det kan likevel være nyttig og motiverende å ha kunnskap om fremskritt som har vært, for eksempel innenfor bekjempelse av smittsomme sykdommer – det viser tross alt at positiv endring er mulig. For å sitere et slagord vi ofte bruker: alt går ikke til helvete, sier Høiskar.

Som ledd i kampanjen vil alle som i en periode motta direkte oppdateringer fra Verdens Beste Nyheter, oppfordres til å rapportere om hvordan de opplevde det.

- Vi håper det vil gi oss en pekepinn på om vi har rett når vi tror det kan ha en positiv effekt på folk å eksponeres for mer konstruktiv journalistikk, sier Høiskar.

Frivillige ambassadører over hele landet

Tidligere år har Verdens Beste Nyheter tatt form av rundt 600 frivillige som har delt ut papiravisen med samme navn. Også i årets heldigitale versjon utgjør de frivillige kampanjens ryggrad. Nettavisen Verdens Beste Nyheter produseres av frivillige, med oppfølging av profesjonelle.

- I år inviterer vi frivillige aktivister over hele landet med som digitale ambassadører for å bidra til å spre de konstruktive nyhetene og troen på fremtiden. Å stå sammen for en bedre verden er fortsatt ekstremt viktig, selv om vi må gjøre det med avstand og mye må skje digitalt, sier Høiskar.

Et bredt spekter av sivilsamfunnsorganisasjoner, næringslivsaktører, offentlige aktører og andre partnere har støttet opp om kampanjen som ble startet i 2015. Blant dem er Operasjon Dagsverk, Press, Norway Cup, Bezzerwizzer og Oslo Innovation Week.

- Vi har opplevd stor interesse for konstruktive nyheter og håper at ikke den krevende situasjonen verden nå er i påvirker interessen negativt. Denne formen for nyheter har blitt mer utbredt også i tradisjonelle medier siden Verdens Beste Nyheter ble startet, og det er en trend vi tror det rett og slett er sunt for både folkehelsa og for bærekraften at fortsetter, sier Høiskar.