Vestre Åmøy barnehage ble bygget i 2011 og har i dag åtte ansatte på jobb hver dag. Avdelingsleder Laila Lunde håper at flere foreldre vil velge barnehagen deres når de skal søke om barnehageplass.

- Det er et relativt nytt bygg hvor alle har sine avdelinger og rom, med fellesområder, og god uteplass. Nå er det jo tid for å søke barnehageplass, og selv om du ikke får førstevalget ditt så kan du bli godt fornøyd likevel, sier hun.

Flere av de som skal søke om barnehageplass er gjerne småbarnsfamilier med barn under to år.

- Det er ofte slik at de yngste barna kan trenge to hviler i løpet av dagen, eller er sultne før den vanlige lunsjtiden vår, men da tilrettelegger vi søvn og mat sånn at det blir mulig, forteller Elin Amundsen, pedagogisk leder på småbarnsavdelingen.

Stavanger kommune har en regional ordning for alle barnehagene i kommunen, men de har også en intern satsing innad i barnehagen, som har til daglig 34 barn.

- Vi veileder barna og sier ifra ved behov, og satser på språk og samhold. Et inkluderende miljø for omsorg lek, læring og danning. Selv om barnehagen kanskje ikke ligger på øya du bor på, så kan vi være et godt alternativ, avslutter avdelingslederen.