I krisetider vekkes mange reaksjoner og følelser: – Aksepter dem og opptre mest mulig som normalt

– Nye løsninger kommer ofte raskere i kriser for vi blir presset til å tenke annerledes og nytt, sier psykolog Lena Kvalevåg Bjorland.