Tina skal jobbe med Innbyggertorg

Tina Nådland sin nye jobb i den nye Stavanger kommune er koordinator for det nye Innbyggertorget som skal etableres i Vikevåg.