Ber om ny orientering for permanent lokalisering av Innbyggertorg

Medlemmene i Rennesøy kommunedelsutvalg slår seg ikke til ro med at Innbyggertorget er etablert i kommunehuset i Vikevåg. De ber om framdriftsplan for flytting til kaiområdet i Vikevåg sentrum.