Innbyggertorg etableres først i kommunehuset

Rennesøydelegasjonen fikk med seg Fellesnemda for Nye Stavanger på at nytt innbyggertorg i Vikevåg etableres midlertidig i kommunehuset fra 2020.