Anders (37) oppgir tre gode grunner til at familien flyttet til Kvitsøy: - Det var spennende jobbtilbud, vi ville prøve noe helt nytt en ny plass, og en tredje grunn var vår eldste gutt

Bygdebladet har kontaktet folk som har valgt å flytte til Kvitsøy, for å høre hvordan de opplever det.