Elizabeth flyttet over fra Bolivia til Rennesøy alene da hun var 15 år: - Å flytte her da jeg var 15, fra andre siden av verden, med en helt forskjellig kultur var veldig hardt - men det er det beste som har skjedd meg

Bygdebladet har kontaktet folk som har valgt å flytte til Rennesøy, for å høre hvordan de opplever det.