Ole Gunnar (33) ville bo mer landlig og ville bort fra asfalt og eksos - da ble Rennesøy det naturlige valget: - Måten mennesker omgås her ute kan minne litt om hvordan det var før i tiden

Bygdebladet har kontaktet folk som har valgt å flytte til Rennesøy, for å høre hvordan de opplever det.