Investerer millioner i fortau for at syklister, rullestolbrukere og andre myke trafikanter skal få tryggere vei til Vikevåg sentrum

I Vikevågveien mellom kulturhuset i Vikevåg sentrum og sykehjemmet skal det bygges et 2,5 meter bredt fortau. Direktøren for Bymiljø og utbygging ber kommunedelsutvalget godkjenne oppstart av prosjektering.