Jan mistet den viktige møteplassen han selv skapte for funksjonshemmede - nå har han fått en gladmelding

Kort tid etter at Jan Jaatun endelig fikk gang på et eget fotballag for funksjonshemmede i Randaberg Idrettslag, måtte han legge hele opplegget på is.