– Jeg har en datter som var veldig turn-interessert. Det har seg imidlertid slik at vi bor på Rennesøy, og vi hadde ikke et slik tilbud lokalt, så vi hadde et ønske om det ble opprettet også her, forteller Jana Hollands.

I 2016 tok hun derfor kontakt med daværende daglig leder i Mastra idrettslag, og spurte om ikke de kunne bidra til dette. De ble møtt med en umiddelbart positiv respons.

– Ja, det skal vi selvsagt orde. Vi må bare få tak i folk som kan drifte tilbudet på en god måte, var tilbakemeldingen. Jeg kan ikke berømme Mastra nok for hvor imøtekommende og bidragsvillige de var. All ære til dem, sier Jana.

Idrettslaget etterspurte aktuelle trenere og løftet fram tilbudet til lokalbefolkningen. Kort tid etter hoppet og spratt mange titalls barn og unge rundt som medlemmer av Mastra sitt nye idrettstilbud, turn.

Pangstart for nytt idrettstilbud

Jana fungerte som pådriver av tilbudet, og fikk innledningsvis med seg tre ivrige fotballjenter til å bidra som trenere.

De første månedene foregikk treningene i selve Mastrahuset, for det var allerede for sent å søke hall-tid i Mastrahallen og Rennesøyhallen den sesongen. Det satte imidlertid ingen stopper for den solide interessen.

– Brått var det 40 aktive medlemmer som benyttet seg av det nyopprettede tilbudet. Det viste seg å være en enorm etterspørsel, forteller Jana.

I 2017 søkte de og fikk hall-tid med ukentlige treningstider, og siden har stadig flere turnere i ulike aldersgrupper benyttet seg aktivt av tilbudet.

– Turnen vokste fort til 100 medlemmer, så 150. I dag er antallet 162. I tillegg har vi 25 trenere.

Store planer framover

Etter flere år som pådriver har initiativtaker Jana gitt fra seg stafettpinnen til Anne-Lise Doran som i dag er leder for Mastra Turn.

– Jana har gjort en fantastisk jobb, og lagt et godt grunnlag som vi har jobbet videre fra, forteller Doran, før Jana tilføyer:

– Jeg må også skryte av den nye lederen. Det er så kjekt å se hvordan hun har tatt turnen et steg videre.

Lenge har de slitt med rekrutteringen av gutter, og per i dag utgjør de kun 10 prosent av den aktive medlemsmassen. Det håper de er i ferd med å endre seg. Doran har blant annet sørget for at Mastra Turn et rent gutteparti som hun håper vokser stadig større med tiden.

I tillegg er hun for tiden på utkikk etter en voksentrener som skal bidra aktivt i et nytt samarbeid mellom Mastra Turn og Finnøy Turn.

– Vi er foreløpig i planleggingsfasen, men ser for oss å starte et eget konkurranseparti for de som er fra 11 år og oppover, sier hun.

Leder og trener i Finnøy Turn, Ingrid Michelle Landa, ser fram til samarbeidet og forklarer hva det innebærer

– Det vil blant annet si at vi som lag skal kunne delta på regionale turneringer, og kanskje på sikt i både kretsmesterskap og norgesmesterskap. Vi vil starte med felles treninger for konkurransepartiet, og det er i den anledning vi ønsker en aktuell trener.

Treneren de er på utkikk etter må ha hovedtrenerkurs og sikringskurs.

– Og så er vi jo alltid åpne for trenere til de andre partiene våre, så de som har lyst til å bidra må bare søke. Vi har gjort det til tradisjon at flere av våre eldste turnere får muligheten til å prøve seg som trenere, og dersom de ønsker får de også delta på kurs. Mulighetene er mange, avslutter Dora.

Nest største idretten i Mastra

Nå har turnen blitt så populær at den er Mastra sin nest største idrett. At blant andre Jana og Anne-Lise har bidratt til dette, vet Mastra å sette pris på.

– Jana har gjort en kjempe jobb i oppstarten og ikke minst organiseringen av turngruppen. Som en ivrig turn-mamma har hun lagt til rette for et tilbud som var etterlengtet på øyene, sier daglig leder i idrettslaget, Silje Hagen.

De takker Jana for et godt initiativ og frivillig verv for Mastra IL Turn, noe som har gitt et godt grunnlag for videreutviklingen av tilbudet.

– Vi i Mastra heier på de som ønsker å skape nye aktivitetstilbud for barn og ungdom, og håper de som har en god ide samt motivasjon og et godt engasjement til å starte opp noe nytt at de tar kontakt med Mastra IL, sier Hagen.