Små Øyeblikk valgte å gå en annen vei på black friday: - Det er fint å være en del av denne motvekten her

Monica Viste Vagle og en rekke andre gründere fra Randaberg valgte å være en del av julemarked i Fabrikken på Ås heller.