Barn og unge er viktigst for Inger

Kirkevalgkanditaten på Rennesøy håper en ny kirkestue vil bygges i nær fremtid.