Randaberg: Disse kandidatene kan du stemme på i kirkevalget til høsten

8. og 9. september er det kirkevalg - og da kan du være med å bestemme hvem som skal styre de lokale menighetrådene. Se listene over kandidater under.