Lavere oppmøte ved kirkevalget på Kvitsøy

Til tross for høy valgdeltakelse, er tallet på antall stemmer noe lavere ved årets kirkevalg.