... Og disse ble valgt inn i Mosterøy sokn

Her er det nye menighetsrådet.