«Hent meg» er lite aktuelt i Rennesøy

På forsommeren vurderte Kolumbus om kollektivordningen «Hent meg» kan være aktuell i hele Nye Stavanger kommune.