- Det er veldig kjekt og overraskende å bli stemt inn til fast plass

Elin Scanche (H) fra Rennesøy kommune sanket nok kryss og slengere til å få en fast plass i det nye kommunestyret i Stavanger.