Disse representerer Rennesøy i det nye kommunestyret

Totalt 6 personer i det nye kommunestyret i Stavanger er fra Rennesøy.