Kommunale kulturkroner går mest til idrettsanlegg og -bygg

En fjerdedel av pengene som norske kommuner brukte på kultur i 2018 gikk til kommunale idrettsbygg og –anlegg.