Fellesforslaget fra Frp, Høyre, Ap, Sp, Krf, og uavhengig representant Gunnar Hiim fikk alle stemmer, med unntak av stemmene fra Thor Geir Harestad og Alexander Rügert-Raustein (MDG).

På forhånd hadde Anita Egeli fra Frp varslet en interpellasjon om fjerning av rushtidsavgiften, men på kommunestyret ble det i stedet fremmet et fellesforslag som hadde bred støtte blant Randabergs folkevalgte.

Resultatet er nå at Randabergs ordfører vil 28. september fremme forslaget om fjerning av rushtidsavgiften i styringsgruppen, der det også sitter representanter fra nabokommunene Sola, Stavanger og Sandnes, fra Rogaland fylkeskommune og Staten.

Det politiske flertallet i Randaberg mener også at det er svært uheldig at Staten ved vegdirektøren leder styringsgruppen. Randaberg kommune forventer at det blir endret gjennom reforhandlingene, slik at styringsgruppen ledes av fylkesordføreren.

Deltakelse i Bymiljøavtalen skal tas opp på ny i Randaberg kommunestyre etter reforhandlinger om ny byvekstavtale mellom de lokale parter og Staten er gjennomført.

 

– Dette har vært en god prosess. Jeg er ikke med flertallet blant annet av hensyn til jordvernet. Mitt ønske var at en ville kutte kostnader ved å ta ut dyre veiprosjekter, ikke kutte på bussvei eller sykkelstamvei, sa Alexander Rügert-Raustein fra MDG og la til at han håpet ordføreren ville ta med seg videre signalet om økt jordvern-fokus.

Thor Geir Harestad fremmet et eget forslag, som kun fikk hans stemme. Han ville sette Bymiljøavtalen på vent og stille krav om at Staten i mye større grad bidrar til finansiering av veier og infrastruktur.

 

I debatten var det mange av politikerne som trakk fram bompengene som en usosial og urettferdig ordning, som særskilt vil ramme de med lav inntekt og få muligheter til fleksible arbeidstid.

Svein Livar Haga fra Høyre hadde kveldens morsomste replikk, og høstet applaus fra tilhørerbenken, da han repliserte til en taler som mente en burde slutte å bruke bompenger på prosjekter «som fulle sjømenn»:

– Det er en forskjell på en sailor og bruken av bompengene. En full sjømann må betale det selv, men vegsjefen bruker våre penger.