Arbeiderpartiet i førersetet - ligger godt an til å bli størst i Stavanger