– Jeg ønsker at vi skal bli en JA-kommune

Ordførerkandidatene ved kommunevalget 9. september presenterer seg. Leif Arne Moi Nilsen som er topprkandidat for Stavanger Fremskrittsparti.