- Trivsel for ansatte gir gode tjenester for innbyggerne

Ordførerkandidatene ved kommunevalget 9. september presenterer seg. Her er Dagny Sunnanå Hausken i Stavanger Sp. .