Stort sprik i hvilke partier rennesøybuens menn og kvinner stemmer på

– Høyresiden kan nok bli svekket i Nye Stavanger, sier førsteamanuensis Svein Tuastad.