– Kommunevalg er viktige

Kommunesammenslåing er iallfall ingen fordel for å få flere til å bruke stemmeretten sin ved valg, sier UiS-professor Svein Tuastad.