Frammøte ved valg synker stadig

Valgdeltakelsen går gradvis nedover i Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Lavest frammøte ved kommunevalg har imidlertid Stavanger, som er aktuell sammenligning siden velgere i Finnøy og Rennesøy skal velge folkevalgte der i år.