Frp: – Vi har fremmet forslag om å lage storkjøkken

Randaberg Fremskrittsparti har ikke gratis skolemat i sitt program 2019-2023. Toppkandidat Robert Raustein begrunner det med at partiet mener det ikke er kommunens oppgave å gi alle skoleelever gratis mat.