Krf: – Klassisk Ap at alt skal løses i skolen

Før det kan bli aktuelt med gratis skolemat, må det sikres tilstrekkelig med ressurser til lærere, mener Randaberg Krf.