Seks kjøretøyer fikk kjøreforbud da de ble vinket innom Sokn kontrollstasjon tirsdag 30. mai. Kontrollørene fra Statens vegvesen fokuserte denne dagen på den tekniske tilstanden til kjøretøyene de sjekket kabotasjekjøring, vinterutrustning, ADR-kontroll (farlig gods), kjøre- og hviletidsbestemmelser og vekt- og lastsikring.

Kabotasjekjøring er transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et lands grenser.

To vogntog fikk forbud mot å kjøre videre fordi de hadde defekte bremser. To vogntog ble anmeldt fordi de manglet bremselys og ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt.

Avdekket mye feil

Kontrollørene avdekket også brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og to sjåfører fikk advarsel med bakgrunn i brudd på døgnhvil og kjøretid.

Fire kjøretøyer fikk bruksforbud fordi at lasten de hadde ikke var forsvarlig og forskriftsmessig sikret. Sjåførene av disse måtte sikre lasten sin på en skikkelig måte før de fikk kjøre videre.

I den tekniske kontrollen av kjøretøyer ble det avdekket mangler på fire kjøretøyer. Manglene var defekte bremser (ABS og EBS), manglende underkjøringshinder, løse bolter på svingkrandekk, uleselig kjennemerke, skadet støtfanger, sprukket glass og defekt lys. Sjåførene fikk med seg kontrollrapport og mangellapp med frist for å utbedre feilene.