- Det er viktig for oss å skjerme sjåfører og innbyggere i Rogaland. Samtidig skal vi holde kollektivtrafikken i gang slik at innbyggere som jobber innenfor samfunnskritiske områder kommer seg på jobb, opplyser Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolmbus.

Disse tiltakene blir innført nå for buss og båt:

* Forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må ha nær kontakt. Det viktigste er å redusere smittefare.

* Vi stenger fremste dør og de to forreste seterekkene

* Kontantbetaling om bord stoppes nå av hensyn både til passasjerer og førere og mannskap

* Renholdet er trappet opp de to siste ukene

* Vi henger fortløpende opp viktige reiseråd i alle våre busser og båter.

* Vi opprettholder full drift inn til videre

* Vi har mulighet for nå å sette inn ekstra busser, men vi vil måtte gjøre vurderinger av dette fortløpende.

– Vi vil benytte anledningen til å takke de som går, sykler og ellers tar hensyn når de reiser kollektivt. Vi oppfordrer alle til å følge anbefalingene fra helsemyndighetene, sier Skundberg.