Vegtrafikksentralen Vest meldte kl. 21. 25 tirsdag kveld at Byfjordtunnelen på E39 stenges kl. 23.00.

Årsaken til at tunnelen stenges er planlagt sjekk av tunneltaket.