Kjøreturen skal ha skjedd på Randaberg natt til 7. november i fjor. En knapp time etter kjøreturen skal han ha blitt promilletestet, og resultatet var da 2,31 i promille. I tillegg til å kjøre bil med promille var mannen også tiltalt for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Mannen tilstod uten forbehold da saken mot ham kom opp for retten 10. juni, og han godtok tilståelsesdom. Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 24 dager og 39.500 kroner i bot, subsidiært 15 dager i fengsel. I tillegg la aktor ned påstand om sperrefrist for retten til å ha førerkort på tre år.

Retten viste til at det normalt skal reageres med ubetinget fengsel dersom alkoholkonsentrasjonen i blodet er så høy som dette. Retten fant det skjerpende at promillen var såpass høy, og at det skjedde i et boligområde. Det blir vist til at "siktede kjørte av veien og satte seg fast i vegkanten oppå noen kantsteiner inntil et gjerde". Selv om kjøreturen ikke endte med personskade eller konkrete materielle skader, og kjøreturen skjedde etter midnatt, viser dette at kjøreturen utgjorde en betydelig trafikkfare, pekte retten på.

Retten mente mannen burde dømmes til minst 30 dager ubetinget fengsel, men den tiltalte mannen fikk strafferabatt fordi han tilstod det han var siktet for. Retten kom derfor fram til at en passende straff var 25 dager ubetinget fengsel. I tillegg ble mannen dømt til å betale 30.000 kroner i bot, og det ble satt en sperrefrist på 30 måneder før mannen kan ha førerkort. Mannen fikk forkynt dommen elektronisk i starten av denne uken.

Sør-Rogaland tingrett opplyser til Bygdebladet tirsdag morgen at dommen på daværende tidspunkt ikke var rettskraftig, noe som betyr at mannen på dette tidspunktet ikke hadde vedtatt dommen.