Krisepakken: Endringer i sykepenger og omsorgslønn

Nye krisetiltak gir permitterte full lønn i 20 dager og nye regler for både sykepenger og omsorgslønn.

DEL

(NETTAVISEN) SISTE: Etter en lang natt med forhandlinger er det enighet om å legge til mye i regjeringens krisepakke som ble lagt fram fredag.

Etter statsminister Erna Solberg la fram en krisepakke på 6,5 milliarder kroner med i stor grad utsatt skatte- og avgiftsløsninger har både Ap, Sp, SV og Frp vært enig om at det trengs sterkere lut. Mandag morgen ble det enighet med Høyre om endringene.

Slik er endringene

Krisepakken endrer reglene for sykepenger ved å redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien settes til tre dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad.

Permitterte skal garanteres full lønn i 20 dager.

Ordningen med omsorgslønn blir doblet fra 10 til 20 dager inntil videre. Arbeidsgiverperioden blir også redusert til tre dager. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få omsorgslønn som en midlertidig ordning.

Ved å kutte antallet dager arbeidsgivere må betale for sykelønn, omsorgslønn og andre ordninger, er det staten som tar regningen.

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, sier finanspolitisk talsmann Mudassar Kapur (H).

Det innføres også en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Dette skal dekke om lag 80 prosent av siste tre års inntekt begrenset opp til 6G.

– Nå står vi sammen

Innbetalingen av merverdiavgift med forfall 15. april, som utgjør store summer for bedrifter, blir utsatt.

– Det at vi gjør det med tilbakevirkende kraft fra 1. januar betyr at drosjeeieren som har betalt inn moms fra januar, får igjen penger, sier Vedum.

Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april blir også utsatt. Lav momssats blir også senket til åtte prosent.

Aktivitetskrav for sosiale ytelser, som har vært en viktig sak for Høyre og Frp, settes i bero inntil videre.

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Venter permitteringsbølge

Opposisjonen bestående av Ap, Frp, Sp og SV har samlet seg om en større krisepakke med mer støtte til permitterte og personlig næringsdrivende. Ifølge flere kilder har det vært enighet mellom disse partiene siden søndag.

Søndag la også regjeringen fram en egen krisepakke for næringslivet. Spesielt har det vært bekymring for at bedrifter skal gå tom for penger – og dermed ikke ha likviditet til å klare seg ut stormen.

Dermed la statsminister Erna Solberg (H) fram en kriseordning på 100 milliarder kroner i garanti- og låneordninger for næringslivet. Spesielt skal dette kunne hjelpe flyselskap som Norwegian som har opplevd nærmest bom stopp.

Allerede har SAS permittert 10.000 ansatte som følge av koronakrisen.

Det er ikke bare i Norge det kommer kraftige økonomiske konsekvenser. I USA gikk sentralbanken ut med et ekstraordinært rentekutt søndag, og setter styringsrenten til intervallet 0-0,25.

Dette er krisepakken

Permittering

· Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sykepenger

· Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger

· Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

· Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

· Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

C) EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR BEDRIFTER OG BRANSJER

Stortinget ber regjeringen:

· Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

· Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

· Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Stortinget vil utover dette be regjeringen:

· Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

· Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

· Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

D) Sosiale ytelser

· Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

· Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Ikke nok

Ettersom regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre ikke har flertall er de nødt til å søke støtte fra opposisjonspartiene. De var ikke fornøyd med tiltakene, og ønsker mer for å skjerme spesielt arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

– Vi er ikke i mål. men jeg opplever det er vilje til å komme i mål, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det har vært et sterkt ønske om å få en samlet pakke, og sørge for at det kommer raskt. Dermed har partiene forhandlet fram til klokken tre natt til mandag. Klokken 08.15 mandag begynte de forhandlingene igjen.

– Men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Permitteringer

Det er spesielt hvordan staten skal møte permitteringsbølgen som kommer som følge av koronaviruset. Flere bedrifter har allerede varslet at de vil permittere ansatte, og eksperter snakker om flere hundre tusen nordmenn permittert.

– Vi har diskutert hvor fort permitterte arbeidstakere skal gå ned fra full lønn. Dette blir en brå overgang for folk. Vi forsøker å gjøre ting litt mindre hardt, sier Vedum til NTB.

Ifølge Dagbladet har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enig om en pakke for selvstendig næringsdrivende. Detaljene er foreløpig ukjent.

Partiene skal være enig om å garantere 100 prosent lønn for alle permitterte de første 15 dagene.

Artikkeltags