Etter forhandlingene om ny regjeringsplattform ble det klart at KrF tapte slaget om å endre abortloven. Partiet fikk imidlertid gjennomslag for innstramminger i muligheten for fosterreduksjon, noe Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø (KrF) applauderer.

- Det er bra at den nye regjeringen (KrF, Høyre, Frp og Venstre) nå stopper muligheten for tvillingabort, altså å kunne fjerne ett eller flere fostre ved flerlinger, sier Ydstebø til Bygdebladet.

Samtidig synes hun det er flott at den nye regjeringen vil lage en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter og å få ned aborttallene i årene som kommer.

- Dette er helt i tråd med KrF sitt program som sier at vi ønsker et samfunn hvor man bedre beskytter det ufødte livet. Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode at gravide kvinner også av den grunn beholder barnet de bærer, sier Ydstebø.

Derfor mener hun at gravide må få god informasjon og veiledning samtidig som innsatsen for å forebygge uønskede svangerskap styrkes.

- Diskriminerende paragraf

Det KrF ikke fikk gjennomslag for var forslaget om å endre paragraf 2c i Lov om svangerskapsavbrudd. 2 c er bestemmelsen som gir rett til abort i tilfelle det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom eller utviklingshemning.

Selv synes Ydstebø at det er leit at KrF ikke fikk gjennomslag på dette punktet.

- KrF mener denne paragrafen er diskriminerende ved at den antyder at noen mennesker er mindre verdt enn andre. Et friskt foster kan i dag ikke uten videre aborteres etter uke 12, mens fostre med noen typer egenskaper, diagnoser eller annerledesheter kan aborteres på bakgrunn av sine egenskaper. Dette er et problem for oss alle, fordi det rokker ved en av hjørnesteinene i vårt liberale demokrati: At alle mennesker har like stor verdi, mener Kvitsøy-ordføreren.

Ydstebø sier samfunnet blir fattigere dersom det ikke gis rom for mangfold.

- Menneskeverdet kan ikke graderes og retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og må gjelde fra unnfangelse til naturlig død. Dette er en av de viktigste grunnene for at jeg engasjerer meg i KrF, understreker hun.

Hun har selv tidligere jobbet med barn med spesielle behov, mange av dem svært syke og pleietrengende. Ingen har lært henne mer om livet og om henne selv enn disse ungene, sier hun.

- Tanken på at noen av disse skal nedgraderes i forhold til verdi gjør vondt langt inn i hjerterota for meg. Jeg ønsker å stå opp for disse, sier Ydstebø.

Under regjeringsforhandlingene fikk KrF gjennomslag for en likeverdsreform. Målet er å gjøre det enklere for familier som venter eller allerede har fått barn med spesielle behov. Ydstebø tror det kan bidra til at færre ønsker å benytte seg av 2c-paragrafen.

Positiv til ny regjering

Før KrF gikk inn for en borgerlig firepartiregjering var det tydelige uenigheter innad i partiet. Det gjenspeilte også selve avstemningen, da kun 19 av 36 i KrFs landsstyre stemte for å godkjenne den nye regjeringsplattformen.

Selv er Kvitsøy-ordføreren positiv til at KrF nå er en del av regjeringen.

- Jeg synes det er utrolig spennende. KrF har fått gode gjennomslag i regjeringsplattformen, og når vi ser kritikken fra venstresiden i etterkant, bekrefter det for min del at vi valgte riktig retning. Partiet har vært gjennom en krevende periode siden i høst og det er viktig for oss som parti nå å se fremover og samle oss. Gode gjennomslag for KrF-politikk blir et viktig bidrag for å lykkes med det, mener Ydstebø.