Ifølge Huseierne sin ferske bokostnadsindeks, kommer det frem at Kvitsøy en den kommunen i fylket som har de laveste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 84.980 kroner.

Til forskjell fra den øyfaste kommunen, kommer det kanskje ikke som en overraskelse at Stavanger har de høyeste bokostnadene i Rogaland for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 106.440 kroner. Det er en økning på 3.5 prosent fra 2017 og 2018, heter det i pressemeldingen. Forskjellen på bokostnadene mellom de to kommunene er på hele 21.460 kroner.

Ifølge pressmeldingen kommer det fram at du som innbygger i Rogaland stadig vil måtte bruke mer av inntekten din på å bo. Bokostnadene som er tatt med i indeksen er: eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Frode Røder, distriktsleder i Huseierne - Rogaland sør, kommer med følgende kommentar om indeksen:

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner.

I pressemeldingen pekes det blant annet på at bokostnadene varierer betydelig på tvers av landet, både med hensyn til nivå og utvikling. Boligprisene varierer fra storbyene til de mindre kommunene i innlandet og langs kysten, noe som blant annet påvirker hvor stort lån en husholdning må ta opp for å kjøpe en bolig, og dermed rentekostnadene.

Det pekes også på at bokostnadene fra 2010 til 2018 har økt med hele 20 prosent på landsbasis, justert for endring i konsumprisene. Det gjelder i hovedsak kommunale avgifter, eiendomsskatten og avgifter på strøm. Men til sammenligning har markedsbestemte bokostnader som vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad falt med 13 prosent i samme periode, justert for endring i konsumprisene.

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere.