Disse ønsker å starte matservering på Kvitsøy

Fristen for å søke driftavtale for lokaler til restaurant/matservering på fiskemottaket på Kvitsøy er ute. Nå går kommunen i samtale med en seriøs interessent.