Hotellideen Ocean View Hotel Kvitsøy ble lansert for formannskapet på Kvitsøy tirsdag 29. august.

Alfred Ydstebø ønsker å bygge et unikt hotell preget av en særegen arkitektur helt ute i havgapet på vestsiden av Kvitsøy, med utsikt mot Atlanterhavet. Eiendomsutvikleren ser for seg et hotell med opp mot 150 rom, som skal bli anerkjent for sitt kjøkken med kokker og lokale råvarer i toppklasse.

Så langt er ingenting bestemt, men Ydstebø ønsket å lansere ideen tidlig.

– Først og fremst må vi finne ut om dette er noe Kvitsøy ønsker, både politikerne og innbyggerne vil få god tid til å ta stilling til det. Det er et enormt sårbart område, og vi må ta alle mulige forhåndsregler. Derfor er det viktig å begynne planleggingen så tidlig som mulig, sier han.

Nye næringsmuligheter

Ydstebø har lenge tenkt på muligheten for et hotell på Kvitsøy, og tror åpningen av Rogfast og Kvitsøytunnelen i 2025/26 vil gi næringslivet i kommunen mange nye muligheter. Gjennom fastlandsforbindelsen tror han Kvitsøy i langt større grad vil få anledning til å bringe turistnæringen til kommunen, samt ta del i konferansemarkedet i regionen,

Ydstebø anslår at hotellet og synergieffekter vil skape mellom 50 og 100 nye arbeidsplasser i kommunen.

I ett med omgivelsene

Det planlagte hotellet skal ha minimal påvirkning på det etablerte kulturlandskapet, og det skal stå nærmest i ett med omgivelsene og utmarken rundt. Ydstebø har hentet inspirasjon fra lignende prosjekter, som Fogo Island Inn i Newfoundland, Canada og ION Adventure Hotel på Island.

– Resultatet kan bli helt unikt, faktisk i verdensmålestokk. Og det vil utvilsomt kunne gi en stor økonomisk og kulturell verdi for Kvitsøy. Ikke minst vil de kulturelle premissene være helt avgjørende. Og hotellet vil kunne bidra med å få frem Kvitsøys interessante historie til et bredt publikum, forteller han.

– Definitivt spennende

Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø ser positivt på muligheten for et hotell i kommunen.

– Det kan bli et spektakulært prosjekt i et helt unikt landskap, og jeg syns det høres både spenstig og svært spennende ut. Det er et prosjekt som vil gi mange arbeidsplasser, samtidig som det kan bidra til ny næringsvirksomhet på Kvitsøy, og stimulere og gi ringvirkninger til eksisterende virksomheter, sier hun.

 

Før hotellideen eventuelt kan bli realisert, påpeker ordføreren at det vil bli en omfattende prosess der både positive og negative konsekvenser vil bli vurdert.

– Men dette er definitivt spennende, legger hun til.

Videre forteller Mirjam Ydstebø at formannskapet lyttet interessert da Alfred Ydstebø presenterte ideen sin, og at flere ga uttrykk for at dette var en spennende idé som de gjerne vil at det skal jobbes videre med.