Labban har startet egen kebab- og pizzarestaurant i Vikevåg – planlegger mulig uteservering til sommeren

Koronautbruddet gjorde at han måtte stenge dørene kort tid etter åpning, men nå er Ammar Labban i gang igjen på kjøkkenet. I Vikevåg driver han nå sin helt egen restaurant, Rennesøy Kebab & Pizza.