Alle lokallagene er utrolig viktige! De er som NAV for partiet vårt. Her finner vi støtte og stor, frivillig arbeidslyst og innsats. Vi er veldig opptatt av å bygge opp organisasjonen vår etter at partiet havnet under sperregrensen ved valget i høst. Vi jobber med å bygge opp tilliten til partiet både lokalt, på fylket og nasjonalt. Vi ønsker et samfunn som bygges nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned, sier Bollestad. Landet står overfor store, samfunnsmessige utfordringer. Vi må få opp flere løsninger på bordet. Om få år, så vil antall personer over 70 år fordobles. Den eldste befolkningen vil øke radikalt. Vi lever lenger, og trenger derfor å styrke pleie og omsorg, både generelt for eldre og når det gjelder den store gruppen som må leve med demens.

Barne- og familiepolitikken ser også KRF som veldig viktig. Jeg vil berømme Kvitsøy for en spennende boligplan som går ut på å tiltrekke seg unge familier. Jeg stiller meg kritisk til at regjeringen har tatt bort kontantstøtten. Kuttet i midler til fritidsaktiviteter fra 350 til 50 millioner er radikalt. Fritidskortet som gir barn og unge gratis anledning til å delta på fritidsaktiviteter skal skrotes etter 2022. Samlivskurs for unge familier forsvinner også, men Kvitsøy vil beholde dette tilbudet for familier som får sitt første barn. Fritidskortet skulle også være en god anledning til å integrere alle, ikke bare de som har råd til å delta på de forskjellige aktivitetene. Vi må spør oss selv hvilket samfunn vi ønsker å bygge. Vi må ikke bli oss selv nok. Dette gjelder både lokalt og globalt. Når det gjelder korona-pandemien, så må vi bare innse at vi henger sammen med resten av verden. Vaksinene må ut og fordeles i de fattige landene, ellers vil pandemien bare mutere videre. Alle som kan, må vaksinere seg. Det er ekstremt viktig! Nå er det intensivsykepleieren i meg som taler, sier Bollestad. De høye strømregningene er en del av et internasjonalt politisk spill. Da det er Norge som selger gassen, er landet vårt en viktig del, men i et mye større bilde.

Norge er et rikt land, men vi er likevel avhengig av den store frivillige innsatsen som gjøres rundt omkring i kommunene våre, også på Kvitsøy. 2022 er frivillighetens år. La oss feire det og heie på alle dem som utfører frivillig arbeide. En annen ting som ligger meg på hjertet, er at kristne organisasjoner ikke bør «straffes» med kutt i støtten på grunn av «feil» meninger. Vi har lange tradisjoner her i landet på at kristne organisasjoner har tatt mye ansvar for å bygge opp gode lokalsamfunn. I fjor feiret vi 250-års jubileum for Hans Nielsen Hauge. Han er et godt eksempel på en kristen forkynner som tok ansvar for å drive handel og næringsliv og skaffe gode arbeidsplasser, med likestilling mellom kvinner og menn. Til slutt vil jeg minne om at vi er et lite land. Vi er ikke så suverene at vi ikke kan trenge hjelp og støtte fra våre allierte, sier parti-og lagleder Bollestad. Ordfører Stian Bjørsvik forteller at han fikk mange gode tilbakemeldinger etter Bollestads innlegg på årsmøtet. «Det var godt fremmøte. Spesielt kjekt at flere fra Unge KRF var til stede. Jeg er optimist med tanke på at KRF fortsatt har en plass i norsk politikk.» sier Bjørsvik.