I Rogaland har tallene på omkomne ikke vært så lave som i 2019 de siste 20 årene. Det samme gjelder for blant annet Oslo. Det kommer fram i en pressemelding fra Trygg Trafikk.

- Det vil være svingninger i tallene mellom fylkene, men det er gledelig at så befolkningstunge fylker som Oslo og Rogaland har nedgang i ulykkestallene sine, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Blant dødsulykkene som imidlertid oppsto, fant ett av dem sted på Randaberg. Ved E39 like ved Byfjordtunnelen omkom en voksen mannsperson i desember. Saken kan man lese mer om her:

Desember-tallet økte

Totalt i desember mistet 14 personer livet i trafikken. Det er mer enn en dobling fra desember i fjor, hvor seks personer omkom.

– Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt dystrere måned i trafikken enn forventet og vi er fortsatt langt unna nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, sier Johansen.

Ingen barn omkom

2019 er likevel spesielt gledelig på en måte. 2019 er første gang, siden Trygg Trafikk ble opprettet i 1956, at ingen barn under 16 år har mistet livet i trafikken.

– At ingen barn har omkommet i trafikken dette året, er fantastisk. Barn er sårbare og utsatt i trafikken og tidligere omkom svært mange barn både langs veien og i bilen. Nå sikrer vi barna våre bedre i bil og de er tryggere langs skoleveien. Det gjøres også et stort og viktig arbeid i skoler og barnehager for å lære barn hvordan de bør oppføre seg i trafikken, sier direktøren.

Flere omkomne totalt

110 personer omkom i trafikken i fjor. Det er to flere enn året før. I 2019 omkom 79 menn og 31 kvinner i Norge. Det betyr at over 71 prosent av de omkomne var menn. Dette er i tråd med gjennomsnittet de siste 10 årene.

Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25–44 år, mens det er størst nedgang i gruppen 45–64 år.

I 2019 var det dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilførere som dør i trafikken. Det har ikke vært noen dødsulykker på moped i 2019, og det har ikke skjedd siden 2010.