Vakna opp, Randaberg!

Av

Etter å ha lese «Aktiv omsorg 2020» mange gonger, sit eg igjen med mange spørsmål. Ord som går igjen er frivillighet og pårørande. Fine ord og gode ta...