Nå skal Kvitsøy sin kunst- og kulturhistorie bli mer synlig for folk flest.

– Det er en stor happening dette for en unik utstilling, sier Anders Olsen med innlevelse. Onsdag 10. august åpnet «Galleri Stakitt», en utendørs utstilling av marinemaler Lauritz Haaland, montert på et stakittgjerde mot veien ved Ydstebøhavn.

Dette spesielle galleriet viser en flott samling bilder, både kunstplater og informasjon, der marinemaler Lauritz Haaland er sentral samtidig som andre kunstnere er representert.

– Kvitsøybuen Lauritz Haaland er en kjent og anerkjent kunstner fra vår kommune, som vi med dette ønsker å løfte mer fram og synliggjøre. Vi håper at galleriet kan gi ham den plass i øykommunen og i regionen som han fortjener, sier Anders Olsen.

Utstillingen «Galleri Stakitt» ble åpnet av kvitsøyordfører Stian Giil Bjørsvik.

Verdensvant kunstner

Lauritz Haaland hadde flere utstillinger i Stavanger og Oslo, og deltok også på utstillinger sammen med andre både nasjonalt og internasjonalt. Haaland deltok på Chicagoutstillingen i 1887, på Fiskeriutstillingen i 1893 mottok han sølvmedalje for maleriet «Pass roret». Bildene hans er også representert ved Nasjonalmuseet i Oslo.

– Lauritz deltok også på flere verdensutstillinger, deriblant en i Paris hvor han fikk i oppgave å lage 11 pedagogiske plansjer som viste forskjellige fiskerier og fangstmetoder i Norge. Disse plansjene ble stilt ut på den norske paviljongen, der Fridtjof Nansen og naturkreftene, fiskeri, kunst og turisme var tema, sier Anders Olsen.

Andre marinemalere som har holdt på Kvitsøy, og som er representert i «Galleri Stakitt» er Magne Adolfsen, Erling Haaland, Haakon Kaulum og Kåre L. Haaland. Utstillingen er støttet av Kvitsøy kommune og Rogaland fylkeskommune. Basegruppen og Grieg Seafood Rogaland er sponsorer.

– Målet er at utstillingen kan være alle kvitsøybuers galleri og at vi alle kan få et eierskap til det som vises, sier Anders Olsen.