Lokale bedrifter følger smittesituasjonen tett – vurderer hjemmekontor om viruset blusser opp igjen